کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی زهرا محمدی   

سوابق شغلی
  مدرس دروس مربوط به دوره های آموزشی
شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان فارس
از تاریخ: بهمن 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: تدریس دروس حشره شناسی کشاورزی من جمله آفات مهم درختان میوه، جالیزی و ...
  کارشناس و ناظر گلخانه
شرکت/سازمان: سایت گلخانه ای تولید گوجه فرنگی
از تاریخ: مرداد 1398     تا تاریخ: دي 1398
کشور: ایران  شهر: جم

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 تير 1399 دکترا حشره شناسی کشاورزی شهید چمران اهواز ۱۹.۱۹ اهواز ایران
مهر 1390 بهمن 1392 فوق لیسانس حشره شناسی کشاورزی شهید چمران اهواز ۱۶.۶۷ اهواز ایران
مهر 1385 تير 1389 لیسانس مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی مراغه ۱۴.۳۲ مراغه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری