کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی انوش رغایبی   

سوابق شغلی
  متخصص it
شرکت/سازمان: صنایع پودر شیر مشهد
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت محیط IT شعبه تهران و شهرستان ها
  مدیر it
شرکت/سازمان: Advance Medical Nutrition
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر شبکه
شرکت/سازمان: ندامتگاه قزالحصار
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: به مدت 6 ماه پشتیبان شیکه داخلی ندامتگاه قزالحصار که داری 130 client و 6 server می باشد که از طرف شرکت Orvis پیمان کار این سازمان معرفی گردیده ام. لازم به ذکر است سمت اینجانب پشتیانی از Server DC و client ها بوده است.
  مدیر شبکه
شرکت/سازمان: ندامتگاه کرج
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: به مدت 6 ماه پشتیبان شیکه داخلی ندامتگاه کرج که داری 65 client و 4 server می باشد که از طرف شرکت Orvis پیمان کار این سازمان معرفی گردیده ام. لازم به ذکر است سمت اینجانب پشتیانی از Server DC و client ها بوده است.
  مدرس
شرکت/سازمان: اموزشگاه رایانه آریا
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 دانشجو لیسانس کارشناسی نرم افزار دانشگاه غیر انتفایی آبا آبیک ایران
مهر 1382 دي 1384 فوق دیپلم کامپیوتر نرم افزار شهید رجائی 14:00 لاهیجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری