کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی یوسف امرایی استانی   

سوابق شغلی
  بهربردار
شرکت/سازمان: پتروشیمی لرستان
از تاریخ: شهريور 1401     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: خرم آباد

  رئیس مهندسی و فراورش تولید
شرکت/سازمان: میدان نفتی آذر
از تاریخ: اسفند 1399     تا تاریخ: مرداد 1401
کشور: ایران  شهر: مهران

  کشیک ارشد
شرکت/سازمان: پتروشیمی هگمتانه
از تاریخ: شهريور 1398     تا تاریخ: اسفند 1399
کشور: ایران  شهر: همدان

  رئیس شیفت
شرکت/سازمان: شرکت قرارگاه خاتم
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: مرداد 1398
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: پالاشگاه گازی فاز 22,24
  سوپروایز اتاق کنترل
شرکت/سازمان: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
از تاریخ: دي 1394     تا تاریخ: ارديبهشت 1396
کشور: ایران  شهر: عسلویه

  اپراتور اتاق کنترل
شرکت/سازمان: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
از تاریخ: بهمن 1393     تا تاریخ: آذر 1394
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: پالایشگاه گازی فاز 17,18 پارس جنوبی
  اپراتور سایت
شرکت/سازمان: توسعه صنعت ایران افق
از تاریخ: دي 1391     تا تاریخ: آذر 1393
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: سکوی نفتی فاز 17Aپارس جنوبی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1397 دانشجو دکترا علوم تحقیقات ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری