کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی صابر رجائی   

سوابق شغلی
  معاون فناوری و امور هوشمند سازی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اردبیل

  مهندس ناظر ساختمان
شرکت/سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اردبیل
توضیحات: عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
  مدرس دانشگاه فرهنگیان
شرکت/سازمان: آموزش وپرورش
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اردبیل

  مدرس نانو فناوری
شرکت/سازمان: آموزش وپرورش
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اردبیل

  مدیر گروه کامپیوتر
شرکت/سازمان: آموزش وپرورش
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: مهر 1394
کشور: ایران  شهر: اردبیل

  مدیر گروه ازمایشگاه علوم
شرکت/سازمان: آموزش وپرورش
از تاریخ: مهر 1378     تا تاریخ: مهر 1396
کشور: ایران  شهر: اردبیل

  دبیر
شرکت/سازمان: آموزش وپرورش
از تاریخ: مهر 1371     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اردبیل
توضیحات: دبیر آموزش و پروش
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 تير 1397 لیسانس مهندسی عمران- عمران پیام نور 16.24 اردبیل ایران
مهر 1385 بهمن 1386 فوق لیسانس شیمی معدنی آزاد اسلامی 19.23 اردبیل ایران
مهر 1374 اسفند 1378 لیسانس شیمی محض دانشگاه تبریز 14.09 تبریز ایران
مهر 1371 شهريور 1373 فوق دیپلم آموزش علوم تجربی فرهنگیان شهید رجائی 18.34 تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری