کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سحر حصاری   

سوابق شغلی
  اموردفتری و معلم
شرکت/سازمان: شیوه و پاکان
از تاریخ: فروردين 1398     تا تاریخ: شهريور 1400
کشور: ایران  شهر: البرز
توضیحات: مسول امور دفتری و پگرونده ای دانش اموزانو معلم دروس
  مسیول امور مالی
شرکت/سازمان: موسسه قلم چی
از تاریخ: فروردين 1392     تا تاریخ: فروردين 1398
کشور: ایران  شهر: البرز
توضیحات: مسیول ورسیدگی به امور مالی دانش آموزان در قلم چی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 خرداد 1398 لیسانس امار و کاربرد ها الزهرا روزانه 16 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری