کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی امیرحسین رضائیان   

سوابق شغلی
  سابقه فعالیت در کارخانجات صنعتی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  سابقه کاری در حوضه اینترنت اشیا
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: عملیاتی نمودن پروژه های صنعتی و ساختمان های هوشمند.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1402 دانشجو فوق لیسانس برق قدرت ایران
مهر 1400 تير 1402 لیسانس مهندسی کنترل دانشگاه دولتی انقلاب تهران تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری