کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ابراهیم خادمی ebrahim ...   

سوابق شغلی
  کارشناس توسعه نرم افزار های تحت وب
شرکت/سازمان: شرکت فن آوران امید
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراحی چهار پروژه نرم افزاری تحت وب من جمله اتوماسیون اداری
  طراح پایگاه داده
شرکت/سازمان: شرکت کیا
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراحی و پیاده سازی پایگاه داده و ملحقات (روتین ها) نرم افزار تحت وب کیا
  مدیر فنی پروژه قفل نرم افزاری اسوه 3
شرکت/سازمان: شرکت اسوه یاران امین
از تاریخ: مرداد 1386     تا تاریخ: فروردين 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر انفورماتیک
شرکت/سازمان: اسوه یاران امین
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر پروژه های پورتالی
شرکت/سازمان: شرکت اسوه یاران امین
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر تیم انیمیشن
شرکت/سازمان: شرکت اسوه یاران امین
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  تدریس نرم افزار maya
شرکت/سازمان: دانشگاه علم و صنعت ایران
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: بهمن 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

  برنامه نویس
شرکت/سازمان: فن آوران
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر فنی پروژه قفل نرم افزاری اسوه 2
شرکت/سازمان: شرکت اسوه یاران امین
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: فروردين 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح وب
شرکت/سازمان: فن آوران
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر پروژه های مالتی مدیا
شرکت/سازمان: فن آوران
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر فنی پروژه قفل نرم افزاری اسوه 1
شرکت/سازمان: شرکت اسوه یاران امین
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: فروردين 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1383 بهمن 1388 لیسانس مهندسی کامپیوتر / نرم افزار علم و صنعت ایران 15 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

khademi[at]tempo[dot]ir
www.TEMPO.ir

Jesus & Mahdi
Enerji Atomi High School

www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir
www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.irwww.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir www.TEMPO.ir