کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی دکتر ناصر محمدی   

سوابق شغلی
  مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری
شرکت/سازمان: شرکت سرمایه گذاری البرز
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر طرح و توسعه
شرکت/سازمان: شرکت سرمایه گذاری البرز
از تاریخ: آذر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت طرح و توسعه در شرکت سرمایه گذاری البرز که بعنوان شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری اصلی حدود 18 شرکت دارویی و غذایی و بهداشتی را برعهده دارد در سال 88 و با هدایت مدیریت عامل محترم جناب آقای دکتر حمیدرضا جمشیدی راه اندازی گردد. این بخش، مسئولیت طراحی، هدایت و پیگیری طرحهای استراتژیک و هم چنین برنامه ریزی شرکت اصلی و شرکتهای تابعه را برعهده دارد
  معاون تامین و توزیع دارویی
شرکت/سازمان: شرکت پخش البرز
از تاریخ: اسفند 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و توسعه قضایی
شرکت/سازمان: قوه قضاییه
از تاریخ: بهمن 1386     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  مشاور و مسئول تدوین برنامه توسعه قضایی
شرکت/سازمان: معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه
از تاریخ: خرداد 1383     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: برنامه توسعه قضایی، بعنوان یکی از ابتکارات حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بوده که توسط اینجانب و تعدادی از همکاران محترم تدوین شد و مسئولیت هدایت و پیاده سازی آن نیز در طی 5 سال به اینجانب واگذار گردید. قوه قضاییه برای اولین بار دارای برنامه مدون اجرایی گردید و از خدمات ارزشمند آن می توان به برنامه ریزی تحت وب اشاره کرد که با طراحی برنامه ریزی تحت پورتال قوه قضاییه، همه دادگستری ها و واحدهای ستادی توانستند برنامه را از آن طریق در معرض هدایت و کنترل مدیران سیستم قراردهند . برنامه دوم توسعه قضایی، بستر مناسبی را فراهم کرد که امروز در قوه قضاییه، حوزه برنامه ریزی در سطح ستاد و دادگستری های یکی از بخشهای فعال می باشد
  مدیر بخش تحقیقات پیشگیری
شرکت/سازمان: پژوهشکده علمی و تحقیقاتی جانبازان
از تاریخ: تير 1382     تا تاریخ: آذر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس و طراح سیستم های مدیریت خطای پزشکی
شرکت/سازمان: شرکت مشاورین ایده ناب ویژن
از تاریخ: خرداد 1382     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در زمینه رویکرد نظام مند به مدریت خطای پزشکی، دارای الگوی کاربردی برای پیاده سازی در سطح مراکز درمانی کشور می باشم
  مدیر مرکز توسعه علمی و تحقیقات بازار
شرکت/سازمان: شرکت پخش رازی
از تاریخ: مهر 1381     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  معاون فنی
شرکت/سازمان: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از تاریخ: اسفند 1379     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  معاون بهداشتی دانشگاه
شرکت/سازمان: داشنگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
از تاریخ: مهر 1376     تا تاریخ: اسفند 1379
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس برنامه و بودجه و کارشناس برنامه ریزی آموزش پزشکی کشور
شرکت/سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ری کشور
از تاریخ: تير 1375     تا تاریخ: مهر 1376
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر بخش بیماریهای واگیردار
شرکت/سازمان: وزات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
از تاریخ: فروردين 1375     تا تاریخ: تير 1375
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس برنامه ریزی استراتژیک
شرکت/سازمان: شرکت مشاورین ایده ناب ویژن
از تاریخ: آذر 1371     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: من بعلت دوره ها و مهارتهای کاری در زمینه مدیریت استراتژیک بویژه در حیطه های مرتبط با سلامت تسلط دارم
  معاون بهداشتی دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان زنجان
از تاریخ: مهر 1371     تا تاریخ: اسفند 1374
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1369 شهريور 1370 فوق لیسانس mph یا ماستر مدیریت سلامت تهران تهران ایران
خرداد 1368 آذر 1371 دکترا متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری شهید بهشتی تهران ایران
فروردين 1362 خرداد 1368 دکترا پزشکی عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری