کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهمن مسگری   

سوابق شغلی
  مخترع دستگاههای امحاء زباله های عفونی
شرکت/سازمان: پاک فرایند ایرانیان
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس تخصصی اتوماسیون صنعتی
شرکت/سازمان: اتوماسیون بهمن پارس
از تاریخ: شهريور 1380     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 مهر 1388 فوق لیسانس برق کنترل تهران 16 تهران ایران
مهر 1380 شهريور 1384 لیسانس کارشناسی برق کنترل سراسری تبریز 18 تبریز ایران