کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهراد پورعبدالله دیزجی   

سوابق شغلی
  پروژه تعادل بخشی آبهای زیر زمینی،
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور آب اندیشان آذر تبریز
از تاریخ: خرداد 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: کارشناس و مشاور دفتری اکیپ های گشت و بازرسی دشتهای آزاد و ممنوعه استان آذربایجان شرقی، پروژه تعادل بخشی آبهای زیر زمینی، مهندسین مشاور آب اندیشان آذر تبریز(خرداد 1390 تا کنون)
  حریم بستر رودخانه های کلیبر
شرکت/سازمان: مهندسان مشاور فرازآب
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کلیبر
توضیحات: کارشناس زمین شناس و تهیه گزارش مورفولوژی و فرسایش و رسوب در پروژه تعیین حدود و حریم بستر رودخانه های شهرستان کلیبر شرکت مهندسان مشاور فرازآب (اسفند1389 تا کنون)
  پروژه امکان سنجی انحراف مسیل توپراخلیق
شرکت/سازمان: مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: کوزه کنان - شبستر
توضیحات: تهیه گزارش اجمالی زمین شناسی مسیل توپراخلیق شهر کوزه کنان، پروژه امکان سنجی انحراف مسیل توپراخلیق شرکت مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد (بهمن و اسفندماه 1389)
  آمار برداری منایع آبهای زیرزمینی استان آذربایجان غربی،
شرکت/سازمان: مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: ارومیه
توضیحات: سرپرست اکیپ های آماربرداری چشمه و قنات درپروژه آمار برداری منایع آبهای زیرزمینی استان آذربایجان غربی، شرکت مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد (اردیبهشت 1389 تا کنون)
  ساماندهی رودخانه قرنقو،
شرکت/سازمان: شرکت مهندسان مشاور فراز آب تبریز
از تاریخ: آذر 1388     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر: هشترود
توضیحات: کارشناس زمین شناس وتهیه گزارش مورفولوژی رودخانه قرنقو شهرستان هشترود و شهرچای میانه، پروژه ساماندهی رودخانه قرنقو، شرکت مهندسان مشاور فراز آب تبریز (آذر تا اسفندماه 1388)
  پروژه تعیین حدود و حریم بستر رودخانه های سراب، اهر، هشترود و میانه
شرکت/سازمان: مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب، اهر، هشترود و میانه
توضیحات: کارشناس زمین شناس و تهیه گزارش مورفولوژی و فرسایش و رسوب در پروژه تعیین حدود و حریم بستر رودخانه های سراب، اهر، هشترود و میانه ، شرکت مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد (شهریور 1388 تا30 فروردین 1389)
  آمار برداری چشمه ها و قنات های استان آذربایجان غربی،
شرکت/سازمان: مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: آذربایجان غربی
توضیحات: آماربردار وکارشناس زمین شناس درپروژه آمار برداری چشمه ها و قنات های استان آذربایجان غربی، شرکت مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد (فروردین تا شهریور1388)
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری