کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حسین محققی   

سوابق شغلی
  مدیر شیکه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: مدیر مسئول شبکه پشتیبانی سایت مرکزی طرح ریزی و توسعه شبکه محلی
  مدیرعامل شرکت
شرکت/سازمان: تعاونی تولید روستایی
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: اسفند 1398
کشور: ایران  شهر: فامنین
توضیحات: مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی خدمات کشاورزی و کشت اصلاحی فروشگاه تعاونی و تولیدی راه اندازی تولیدی های صنعتی
  تدریس
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: ارديبهشت 1394     تا تاریخ: تير 1394
کشور: ایران  شهر: ساوه
توضیحات: تدریس یک واحد طراحی سایت به صورت فوق العاده و صدور کارت معتبر
  مسئول شبکه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد ساوه
از تاریخ: بهمن 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر: ساوه
توضیحات: مسئول شبکه اینترنت و عیب یابی در شبکه و سیستم های کامپیوتری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1390 خرداد 1394 لیسانس مهندسی نرم افزار آزاد ساوه ۱۷.۲۵ ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری