کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی امیر تباری   

سوابق شغلی
  مدیر پروژه و تحلیلگر و طراح ارشد
شرکت/سازمان: گروه مهندسین مشاور توانا انفورماتیک
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: این گروه یک گروه مستقل نرم افزاری بوده و در کلیه زمینه های مشاور، تحلیل، طراحی و برنامه نویسی فعالیت مینماید
  تحلیل‏گر و طراح
شرکت/سازمان: شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
از تاریخ: مهر 1376     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت نگاره
از تاریخ: مرداد 1375     تا تاریخ: شهريور 1376
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت در پروژه پام ( پروژه اتوماسیون مناطق ) شهرداری تهران
  تحلیل‏گر و طراح
شرکت/سازمان: شرکت طب و رایانه
از تاریخ: دي 1374     تا تاریخ: مرداد 1375
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت در پروژه اتوماسیون کارخانه سوپا ( ساخت وسایل پزشکی ایران)
  تحلیل‏گر
شرکت/سازمان: شرکت جهش پرداز
از تاریخ: تير 1374     تا تاریخ: دي 1374
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت در قرارداد شناخت اداره کل بازنشستگی
  تحلیل‏گر و طراح
شرکت/سازمان: شرکت نرم‏افزاری نگاره
از تاریخ: اسفند 1373     تا تاریخ: خرداد 1374
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شرکت در قرارداد پشتیبانی اداره کل بنادر کشتیرانی استان هرمزگان
  سرپرست واحد کامپیوتر
شرکت/سازمان: شرکت فن کستر
از تاریخ: اسفند 1372     تا تاریخ: اسفند 1373
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و تحلیل گر
شرکت/سازمان: واحد کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد جنوب
از تاریخ: خرداد 1372     تا تاریخ: اسفند 1372
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1365 اسفند 1369 لیسانس مهندسی نرم‏افزار فردوسی 15/86 مشهد ایران
مهر 1361 خرداد 1365 دیپلم الکترونیک هنرستان فنی رسالت 17.50 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری