کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی اکبر پناه جو   

سوابق شغلی
  کارشناس اداری
شرکت/سازمان: روغن نباتی جهان
از تاریخ: شهريور 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زنجان
توضیحات: انتقال کارخانه به زنجان
  کارشناس اداری
شرکت/سازمان: روغن نباتی جهان
از تاریخ: تير 1382     تا تاریخ: مرداد 1385
کشور: ایران  شهر: کرج

  اپراتور
شرکت/سازمان: روغن نباتی جهان
از تاریخ: شهريور 1375     تا تاریخ: خرداد 1382
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1375 آذر 1378 فوق دیپلم فوق دیپلم کامپیوتر نرم افزار آزاد 14.49 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری