کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی homayoun paydar   

سوابق شغلی
  english teacher
شرکت/سازمان: Abourayhan Institute
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: Langroud&Lahijan

  network and adsl technician
شرکت/سازمان: Asre Telecom
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: Tehran

  hotel receptionist
شرکت/سازمان: Morvarid Hotel
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: اسفند 1384
کشور: ایران  شهر: Tehran

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 دانشجو لیسانس efl Roudaki 18.00 Tonekabon ایران
مهر 1387 شهريور 1389 فوق دیپلم tourism UAST 18.91 Rasht ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری