کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی لیدا احمدی فرد   

سوابق شغلی
  ناظر معماری پروژه
شرکت/سازمان: شرکت فنی مهندسی
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اهواز

  مهندس ناظر معماری
شرکت/سازمان: نظام مهندسی ساختمان اهواز
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اهواز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1396 دانشجو دکترا دکتری شهرسازی تربیت مدرس تهران ایران
مهر 1393 شهريور 1395 فوق لیسانس کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد واحد بروجرد ۱۸ بروجرد ایران
مهر 1389 دي 1391 لیسانس کارشناسی تکنولوژی معماری جهاددانشگاهی اهواز ۱۹ اهواز ایران
مهر 1386 مهر 1388 فوق دیپلم کاردانی معماری (روزانه) حضرت معصومه (س) ۱۸ خرم آباد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری