کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی افسری   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر و روابط عمومی و معاون پشتیبانی و منابع انسانی
شرکت/سازمان: خبرگزاری برنا(سازمان ملی جوانان)
از تاریخ: آذر 1387     تا تاریخ: خرداد 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: چند ماه مسئول دفتر و روابط عمومی و بعد از آن به عنوان معاون پشتیبانی و منابع انسانی(اداری و مالی) این خبرگزاری فعالیت می نمودم. این مجموعه حدود 120 کارمند و خبرنگار داشت.
  مسئول امور اداری و دفتر مدیر
شرکت/سازمان: دولتی
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: آذر 1387
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: این مجموعه دولتی در زمینه صنایع اپتیک و تحقیقات صنعتی و کشاورزی فعالیت می نماید و بنده در حراست این مجموعه فعالیت می نمودم. مسئولیت حدود 20 نگهبان و حدود 40 سرباز در طول دو سال از این مدت بر عهده اینجانب بود. مسئولیت دفتر مدیر حراست نیز در سابقه چند سال فعالیتم در این مجموعه می باشد. تنخواه گردانی و تهیه مکاتبات اداری و تهیه و تنظیم کارکردهای ماهانه نیز جز وظایف کاری بنده بوده است.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1375 تير 1381 لیسانس مهندسی ماشینهای کشاورزی بوعلی سینا 12 همدان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری