کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهار پاکیاری   

سوابق شغلی
  گرافیست
شرکت/سازمان: پروژهای با شرکت امرتات و ...
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  گرافیست
شرکت/سازمان: تران فناور
از تاریخ: اسفند 1386     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: شرکت صادرات نرم افزار ثنارای
از تاریخ: فروردين 1385     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: کاشی شیر کوه یزد
از تاریخ: اسفند 1382     تا تاریخ: اسفند 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1376 خرداد 1382 لیسانس فیزیک کاربردی دانشگاه ازاد تهران واحد مرکز 16 تهران ایران