سوابق کاری و تحصیلی کسری کتاب اللهی   

سوابق شغلی
  ممیزی املاک
شرکت/سازمان: شرکت عمران و مسکن سازان کردستان/ شهرداری سنندج
از تاریخ: مرداد 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سنندج

  طرح حمل و نقل جاده ای مبدأ - مقصد
شرکت/سازمان: مجری: شرکت آمار بهداد کارفرما: سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
از تاریخ: اسفند 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر: سنندج

  به هنگام سازی فهرست بهره برداران کشاورزی شهری استان کردستان
شرکت/سازمان: استانداری کردستان
از تاریخ: بهمن 1392     تا تاریخ: اسفند 1392
کشور: ایران  شهر: سنندج

  برداشت
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور شرکت ژیناب غرب
از تاریخ: تير 1391     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: سنندج
توضیحات: کمک در برداشت اطلاعات (طرح جامع-تفصیلی کانی دینار)
  داده آمایی
شرکت/سازمان: شرکت آمار بهداد
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: خرداد 1391
کشور: ایران  شهر: سنندج

  داده آمایی و بازبینی
شرکت/سازمان: استانداری کردستان
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: دي 1390
کشور: ایران  شهر: سنندج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1396 دانشجو دکترا مهندسی معماری علم و صنعت ایران رتبه 2 آزمون دکتری تهران ایران
مهر 1393 خرداد 1395 فوق لیسانس طراحی شهری دانشگاه شهید رجائی تهران رتبه 29 کارشناسی ارشد 1394 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری