سوابق کاری و تحصیلی مهندس هادی صحرانورد   

سوابق شغلی
  اشتغال و همکاری با شرکت ها و سازمان های مختلف در کشور
شرکت/سازمان: تلفن تماس: 09196318769
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: phone number: 09196318769
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 بهمن 1390 فوق لیسانس مهندسی صنایع خانه صنعت و معدن 16.76 ایران
بهمن 1382 شهريور 1389 فوق لیسانس تحصیلات ویژه و advance خلبانی مجری سازمان هواپیمایی کشوری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری