سوابق کاری و تحصیلی سعیده محمدی   

سوابق شغلی
  مهندس it - کارشناس ارشد شبکه
شرکت/سازمان: شرکت شاتل
از تاریخ: مرداد 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: همچنان مشغول به کار هستم ولی جویای کار بوده و امکان انجام ماموریت های مختلف به شهر و کشورهای دیگر را دارم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1394 دانشجو فوق لیسانس کارشناسی ارشد mba امیرکبیر 18.90 تهران ایران
تير 1388 تير 1390 لیسانس مهندسی نرم افزار شهاب دانش 16.68 قم ایران
مهر 1385 تير 1387 فوق دیپلم کاردانی نرم افزار حضرت رقیه یزد 16.80 یزد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری