سوابق کاری و تحصیلی رسول قهرمانی   

سوابق شغلی
  برنامه نویس وب
شرکت/سازمان: شرکت ایده آزمای جنوب
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: بهمن 1387
کشور: ایران  شهر: شیراز

  برنامه نویس و مدیر فنی
شرکت/سازمان: شرکت سازه پرداز فارس
از تاریخ: مرداد 1381     تا تاریخ: آبان 1386
کشور: ایران  شهر: شیراز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1386 بهمن 1388 لیسانس لیسانس نرم افزار کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کلربردی-واحد پاسارگاد فارس 17.55 سعادت شهر ایران
بهمن 1384 بهمن 1386 فوق دیپلم فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کلربردی-واحد مدیریت صنعتی شیراز 18.04 شیراز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

بنام خدا

اینجانب مهندس کامپیوتر با سوابق کاری ثبت شده جویای کار در شیراز،بوشهر یا عسلویه هستم.