سوابق کاری و تحصیلی فاطمه رحیمی   

سوابق شغلی
  محقق
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1399     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کار تحقیقاتی در زمینه حل مسائل معادن رفراکتوری طلادار
  مدرس کارگاه
شرکت/سازمان: مدارس تیزهوشان
از تاریخ: فروردين 1398     تا تاریخ: فروردين 1399
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه ازاد تهران شمال
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: بهمن 1399
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس
شرکت/سازمان: دانشگاه شهید بهشتی
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: اسفند 1399
کشور: ایران  شهر: تهارن
توضیحات: کار در حیطه جریان سازی و گفتمان سازی جهاد علمی در دانشگاه ها از طریق حوزه های دانشجویی دانشگاهیان تحت نظر نهاد رهبر ی در دانشگاه ها
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 بهمن 1396 دکترا شیمی معدنی سراسری لرستان 17 خرم آباد ایران
مهر 1387 بهمن 1389 فوق لیسانس شیمی معدنی دانشگاه سراسری کاشان 16 کاشان ایران
مهر 1383 بهمن 1387 لیسانس شیمی محض شهید بهشتی 15 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری