سوابق کاری و تحصیلی قهرمان راهبی   

سوابق شغلی
  پیمانکار هوشمند سازی مدارس
شرکت/سازمان: مرکز کامپیوتر ویستا
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

  کارشناس فنی و کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: شرکت افضل رایانه
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: مدیر فنی و سهامدار
  مدرس کامپیوتر
شرکت/سازمان: مجتمع آموزشی علم و فن سراب
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: آموزش پیشرفته سخت افزار (+A)
  نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی فنی اینترنت پرسرعت مخابرات و هماراسیستم در سراب
شرکت/سازمان: مرکز کامپیوتر ویستا
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: http://hamarasystem.net/?ADSL_State_Resellers
  مدرس کامپیوتر
شرکت/سازمان: مجتمع آموزشی عالی نژاد
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: مهربان

  مدیر
شرکت/سازمان: نرم افزار کده رفرنس
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

  مدرس شبکه
شرکت/سازمان: آموزشگاه مهراندیشان سراب
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: سراب

  مدیر عامل و مدیر فنی
شرکت/سازمان: مرکز کامپیوتر ویستا
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

  مشاور it
شرکت/سازمان: شرکت آریا سیستم
از تاریخ: اسفند 1385     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: سراب

  مدرس خصوصی شبکه
شرکت/سازمان: -
از تاریخ: فروردين 1378     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 آذر 1397 فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر سما سراب ایران
شهريور 1377 شهريور 1377 دیپلم سراب ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری