سوابق کاری و تحصیلی قهرمان راهبی   

سوابق شغلی
  پیمانکار هوشمند سازی مدارس
شرکت/سازمان: مرکز کامپیوتر ویستا
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

  کارشناس فنی و کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: شرکت افضل رایانه
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: مدیر فنی و سهامدار
  مدرس کامپیوتر
شرکت/سازمان: مجتمع آموزشی علم و فن سراب
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: آموزش پیشرفته سخت افزار (+A)
  نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی فنی اینترنت پرسرعت مخابرات و هماراسیستم در سراب
شرکت/سازمان: مرکز کامپیوتر ویستا
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب
توضیحات: http://hamarasystem.net/?ADSL_State_Resellers
  مدرس کامپیوتر
شرکت/سازمان: مجتمع آموزشی عالی نژاد
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: مهربان

  مدیر
شرکت/سازمان: نرم افزار کده رفرنس
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

  مدرس شبکه
شرکت/سازمان: آموزشگاه مهراندیشان سراب
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: سراب

  مدیر عامل و مدیر فنی
شرکت/سازمان: مرکز کامپیوتر ویستا
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

  مشاور it
شرکت/سازمان: شرکت آریا سیستم
از تاریخ: اسفند 1385     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: سراب

  مدرس خصوصی شبکه
شرکت/سازمان: -
از تاریخ: فروردين 1378     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: سراب

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1398 دي 1399 لیسانس کارشناس نرم افزار آزاد 17 سراب ایران
مهر 1395 آذر 1397 فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر سما سراب ایران
شهريور 1377 شهريور 1377 دیپلم سراب ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری