سوابق کاری و تحصیلی نیما رحیمی سابق   

سوابق شغلی
  سرپرست کارگاه
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور آوگون
از تاریخ: شهريور 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر دفتر فنی
شرکت/سازمان: به آسا
از تاریخ: آبان 1394     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت دفتر فنی طراحی و اجرای ساختمان مرکزی شرکت EIED
  سرپرست اجرا
شرکت/سازمان: گروه بام
از تاریخ: آبان 1393     تا تاریخ: آبان 1394
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: سرپرست اجرا پروژه ساختمان انرژی اتمی (ریحانی)
  سرپرست اجرا
شرکت/سازمان: ایرتویا
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: سرپرست اجرا پروژه های برج میراژ-ساختمان نگین اقدسیه
  سرپرست کارگاه
شرکت/سازمان: تک سازان
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: مهر 1391
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: سرپرست کارگاه انبارهای مرکزی سایپا
  طراح سازه های فولادی ، بتنی
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور آتی شهر
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: آبان 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراح سازه اسکلت ساختمان
  مدیریت دفتر فنی
شرکت/سازمان: فولاد صنعت پرشیا
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: تير 1386
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت دفتر فنی
  دفتر فنی
شرکت/سازمان: بوذرجمهر
از تاریخ: ارديبهشت 1382     تا تاریخ: تير 1385
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: طراح قالب سازه های بتنی (سد،تونل،...)
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1396 شهريور 1400 دکترا مدیریت ساخت علوم تحقیقات 17 تهران ایران
آبان 1387 اسفند 1390 فوق لیسانس عمران - سازه ایران
فروردين 1381 اسفند 1386 لیسانس مهندسی عمران-عمران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری