سوابق کاری و تحصیلی مجتبی سیاری   

سوابق شغلی
  مسئول برنامه نویسی و سرور
شرکت/سازمان: فرا سیستم فرتاک
از تاریخ: آذر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: مسئول بخش برنامه نویسی - فنی. مدیریت سرور و امنیت. برنامه نویسی android
  برنامه نویس web و مسئول سرور
شرکت/سازمان: اطلس شبکه
از تاریخ: شهريور 1389     تا تاریخ: آبان 1392
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: برنامه نویسی WEB و تحلیل پروژه ها. مدیریت سرور و امنیت
  برنامه نویسی و مدیریت سرور
شرکت/سازمان: آریکس دیتا(عضو اتحادیه انفورماتیک استان آذربایجان)
از تاریخ: آذر 1388     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: برنامه نویسی php. مدیریت سرور.
  مدیر برنامه نویسی
شرکت/سازمان: شرکت ارتباط افزای سهند
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: مدیر برنامه نویسی و نائب رئیس شرکت ارتباط افزای سهند.
  برنامه نویس web
شرکت/سازمان: اطلس شبکه
از تاریخ: ارديبهشت 1388     تا تاریخ: خرداد 1388
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: برنامه نویس php و ajax برای پروژه ها و CMS های شرکت.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1389 فوق دیپلم کامپیوتر آزاد تبریز ایران
مهر 1386 تير 1389 لیسانس دانشجوی رشته it - accp APTECH Worldwide تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری