سوابق کاری و تحصیلی محسن شیرعلی   

سوابق شغلی
  مدیر مدرسه
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش تهران
از تاریخ: مهر 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  معاون آموزشی مدارس
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش تهران
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: شهريور 1398
کشور: ایران  شهر: تهران

  رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان
شرکت/سازمان: دبستان شهید اصانلو تهران
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  عضو هیئت علمی مدعو
شرکت/سازمان: دانشگاه شهید شمسی پور تهران
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مراقب سلامت مدارس
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش تهران
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: شهريور 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  معاون اجرایی
شرکت/سازمان: هنرستان کشاورزی آموزش و پرورش شهرضا
از تاریخ: مهر 1394     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  عضوهیئت علمی مدعو
شرکت/سازمان: دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر اصفهان
از تاریخ: بهمن 1391     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  عضو و دبیر شورای تربیت بدنی آموزشکده
شرکت/سازمان: آموزشکده فنی و حرفه ای خوارزمی شهرضا
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  مدرس درس تربیت بدنی
شرکت/سازمان: مرکز آموزش عالی شهید مدرس شهرضا
از تاریخ: بهمن 1390     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  مربی سنجش ساختار قامتی دانش آموزان مدارس پسرانه شاهد شهرضا
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش شهرضا
از تاریخ: بهمن 1389     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  عضو هیئت علمی مدعو
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: مدرس دوره کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ، گرایش مدیریت و برنامه ریزی-همکاری با دانشگاه تحت عنوان استاد راهنما و استاد مشاور برای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد
  عضو کمیته تصویب رشته واحد و مسول پیگیری و جذب هیئت علمی
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: مبارکه

  مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: ارديبهشت 1388
کشور: ایران  شهر: مبارکه

  عضو هیئت تحریریه مجله علمی فرهنگی فن آما
شرکت/سازمان: آموزشکده فنی حرفه ای خوارزمی شهرضا
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک
شرکت/سازمان: اداره تربیت بدنی شهرضا
از تاریخ: آبان 1384     تا تاریخ: بهمن 1384
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  عضو گروه علمی تخصصی رشته تربیت بدنی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار
از تاریخ: آبان 1384     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  عضو هیئت علمی نیمه وقت
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: دهاقان

  عضو هیئت تحریریه فصلنامه اندیشه نو
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش شهرضا
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  عضو گروه مصاحبه آزمون استخدامی اقلیتهای دینی
شرکت/سازمان: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
از تاریخ: ارديبهشت 1383     تا تاریخ: اسفند 1383
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  سرگروه شاخه نظری رشته تربیت بدنی گروه های آموزشی دوره متوسطه استان اصفهان
شرکت/سازمان: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: شهريور 1383
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  رئیس انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
از تاریخ: ارديبهشت 1382     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: مبارکه

  سرگروه تربیت بدنی دوره متوسطه
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش شهرضا
از تاریخ: مهر 1381     تا تاریخ: شهريور 1382
کشور: ایران  شهر: شهرضا

  مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
شرکت/سازمان: آموزشکده فنی-حرفه ای خوارزمی شهرضا
از تاریخ: مهر 1379     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: شهرضا
توضیحات: مدرس کلاسهای تربیت بدنی دانشجویان آموزشکده
  عضو شورای پژوهشی دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
از تاریخ: مهر 1379     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: مبارکه

  عضو هیئت علمی دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
از تاریخ: مهر 1371     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: مبارکه

  دبیر تربیت بدنی
شرکت/سازمان: آموزش و پرورش شهرضا
از تاریخ: مهر 1369     تا تاریخ: شهريور 1394
کشور: ایران  شهر: شهرضا

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1371 اسفند 1379 دکترا تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
بهمن 1368 مرداد 1371 فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی آراد اسلامی تهران ایران
مهر 1365 بهمن 1368 لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت معلم تهران ایران
مهر 1361 خرداد 1364 دیپلم علوم انسانی- اقتصاد دبیرستان شهید رجایی شهرضا ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری