سوابق کاری و تحصیلی مهتدی حسن پور   

سوابق شغلی
  برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده‌ی وب
شرکت/سازمان: شرکت افرانت
از تاریخ: مرداد 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: طراحی و توسعه پروژه فکس اینترنتی(http://fax.ir)
  برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده‌ی وب
شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: تير 1391
کشور: ایران  شهر: قم
توضیحات: سایت: http://www.andishvaran.com http://textmining.noornet.net زبان‌های برنامه‌نویسی : Asp.Net و C# تکنولوژی‌های و ابزارها :‌ Jquery, HTML, CSS, Javascript کار تیمی بر اساس: TFS(Team Foundation Server) و MS Project
  پشتیبان نرم‌افزار اتوماسیون اداری
شرکت/سازمان: دانشگاه شهید چمران اهواز
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر: اهواز

  مدرس کامپیوتر
شرکت/سازمان: مرکز IT دانشگاه شهید چمران اهواز
از تاریخ: مرداد 1385     تا تاریخ: مرداد 1387
کشور: ایران  شهر: اهواز
توضیحات: تدریس: برنامه نویسی C#,Asp.net,php پایگاه‌داده‌ MySql,MsSql وب HTML,CSS,Javascript,Ajax
  مسئول نرم‌افزار و شبکه
شرکت/سازمان: شرکت فراکامپیوتر
از تاریخ: مرداد 1383     تا تاریخ: خرداد 1385
کشور: ایران  شهر: اهواز
توضیحات: پشتیبانی از نرم‌افزار حسابداری و اتوماسیون اداری شرکت و نگهداری از شبکه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 دي 1388 لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار شهید چمران اهواز اهواز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری