سوابق کاری و تحصیلی محمود لطفی میانجایی   

سوابق شغلی
  روابط انجمن روابط بین الملل
شرکت/سازمان: انجمن بین المل ایران
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
شرکت/سازمان: شهرسازی ایران
از تاریخ: شهريور 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر عامل
شرکت/سازمان: فراز گستر قالیکوه
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: مدیر عامل شرکت فراز گستر قالیکوه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1398 دانشجو بدون محدودیت مدیریت پروژه pmbok ازاد 16 تهران ایران
خرداد 1395 تير 1397 فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی شهری ازاد 17 الیگودرز ایران
آبان 1393 ارديبهشت 1395 لیسانس مهندسی معماری ازاد 16 الیگودرز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری