سوابق کاری و تحصیلی محمد میشکار مطلق   

سوابق شغلی
  مسئول دفتر
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی دانش بنیان محققان یاسین
از تاریخ: فروردين 1395     تا تاریخ: تير 1400
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: حدود ۴سال در مجموعه معراج شهدا فعالیت میکردم تا سال۹۵،بعدش به شرکت یاسین آمدم و کارهای بازرگانی هم میکردم،
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 مرداد 1391 لیسانس ریاضی کاربردی صنعتی شاهرود و پیام نور ۱۳.۸۰ شاهرود و تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
بسیار علاقه مند به کار گروهی،روحیه شاد،پر انرژی،منظم،با انگیزه فراوان،مودب و سر به زیر،بدون حاشیه