سوابق کاری و تحصیلی کاظم مقدم   

سوابق شغلی
  مدیر عامل تعاونی عمرانی
شرکت/سازمان: تعاونی
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: مدیر عامل یک تعاونی عمرانی در کرج که پس از پایان دوره مسئولیت دنبال شغل جدید هستم
  مهندس اجرا
شرکت/سازمان: کندوان پارس
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: خرداد 1391
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: عسلویه پروژه تراس‌بندی و احداث سد تاخیری
  مهندس اجرا
شرکت/سازمان: کندوان پارس
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: خرداد 1391
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: عسلویه پروژه تراس‌بندی و احداث سد تاخیری
  مهندس کمک ناظر پروژه
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور مهرازان آتیه ساز
از تاریخ: مرداد 1388     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر: بجنورد
توضیحات: کمک ناظر مرکز توان‌بخشی استان خراسان شمالی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری