سوابق کاری و تحصیلی هادی عموهاشمی   

سوابق شغلی
  مدیر واحد نرم افزار
شرکت/سازمان: پدیده ارتباط پرستو
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  مدیر واحد نرم افزار
شرکت/سازمان: شرکت ایده پردازان آموزش
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  برنامه نویس
شرکت/سازمان: تعاونی فن آوری اطلاعات شبکه
از تاریخ: اسفند 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  مدیر واحد نرم افزار
شرکت/سازمان: شرکت هنرآفرین اسپادانا
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: دي 1390
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  مسوول r&d و طراح مدارات میکروکنترلری
شرکت/سازمان: شرکت تکلاین
از تاریخ: خرداد 1386     تا تاریخ: مرداد 1389
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  مسوول پشتیبانی
شرکت/سازمان: فناوری اطلاعات دانشگاه
از تاریخ: خرداد 1384     تا تاریخ: آذر 1385
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 تير 1389 لیسانس علوم کامپیوتر پیام نور شاهین شهر ۱۵ شاهین شهر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری