سوابق کاری و تحصیلی fakhraldin masoumi   

سوابق شغلی
  بازرس کارگاههای صنعتی کشاورزی و خدمات
شرکت/سازمان: اداره کل کار و امور اجتماعی
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: یاسوج
توضیحات: مشاوره٬ تحقیق٬ پژوهش در زمینه های آماری٬ اقتصادی٬ صنعتی٬ خدماتی و بازرگانی٬ تجاری٬ حقوقی٬ امورایمنی و غیره تهیه گزارش توجیهی(فنی٬اقتصادی٬مالی) مشاوره در امور سرمایه گذاری(صنعتی٬ خدماتی٬ کشاورزی٬ آموزش فرهنگی) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه خدمات بازرگانی٬ خدمات تبلیغاتی٬ خدمات شهری٬ خدمات صنعتی٬ خدمات مالی واداری٬ خدمات ساختمانی٬ قبول و اعطای نمایندگی فعالیت درامر ساختمان وهمچنین ایجاد واحدها، مجتمع ها و شهرکهای مسکونی و باغ شهرهای اطراف شهرها و همچنین ایجاد و ساخت واحدهای تجاری و فروشگاههای بزرگ و کلیه فعالیتهای مربوط به ساخت و ساز. شرکت در مناقصه و مزایده ها براساس قوانین و مقررات جاری کشور بررسی، شناسایی، وارزیابی عوامل زیان آور شیمیایی ارایه طریق برای تقلیل عوامل شیمیایی و بهینه سازی محیط کار ارایه طریق در زمینه کنترل و کاهش عوامل زیان آور شیمیایی طراحی و ارایه راه حلهای فنی و ایمنی در زمینه حفاظت ساختمان و کارگران و کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار مدیریت ایمنی و کنترل و انجام طرحهای حفاظتی و ایمنی توانایی شناخت گروه و طبقه آتشها و مواد قابل اشتعال و همچنین تاسیسات از نظر خطرپذیری آشنایی با نحوه انبار و نگهداری مواد قابل احتراق و انفجار طراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفاء حریق ارزیابی ریسک حریق مدیریت حریق مشاوره و برگزاری دوره های مختلف آموزشی کوتاه مدت و توجیهی در سطوح عمومی و تخصصی مربوط به ایمنی در سطوح مدیران، سرپرستان، کارکنان و مسئولین ایمنی در کلیه واحدهای صنفی و تولیدی، خدماتی، کشاورزی و ... توانائی افزایش میزان آگاهی آموزش گیرندگان در زمینه ایمنی ارائه کتابچه و جزوه های آموزشی حفاظت فنی و خدمات ایمنی ارائه دستورالعمل های ایمنی و حفاظت بهداشت کار ارائه پوسترهای آموزشی٬ بروشورهای ایمنی٬ برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی٬ نرم افزارهای آموزشی و هشدار دهنده ایمنی در محیط های مختلف٬ تجهیزات حفاظت فردی و محیطی و انواع علایم و تابلوهای نورتاب ایمنی و صنعتی قابل توجه : مراکز خدماتی - مراکز صنعتی - ادارات - نهادها – تعاونی ها – سازمانها – دانشگاهها – شرکتها – موسسات - آموزشکده ها - صنایع نفت٬ گاز و پتروشیمی با مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی (مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ( مدیر و مسئول: فخرالدین معصومی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 فروردين 1387 فوق لیسانس شیمی تجزیه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری