سوابق کاری و تحصیلی علیرضا بهرامی   

سوابق شغلی
  کاداستر
شرکت/سازمان: بنیاد مسکن سی سخت
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر: یاسوج
توضیحات: ترسیم نقشه روستاها با نرم افزار Auto cad Land، تطبیق با طرح هادی و تحویل نقشه های ثبتی
  کارگاه ساختمانی
شرکت/سازمان: ساختمان فردا
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: آبان 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: مدیریت کلی کارگاه ( نقشه خوانی- اجرای نقشه- متره و برآورد - سفارش مصالح - پرداخت تنخواه به کارگران )
  ترسیم نقشه های معماری
شرکت/سازمان: طرح تندیس و طبیعت
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: اسفند 1386
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: ترسیم نقشه های معماری و اصلاح آنها طبق ضوابط شهرداری و ارسال آنها جهت تایید و اخذ جواز ساخت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 بهمن 1387 لیسانس مهندسی عمران-عمران آزاد اسلامی واحد 14/20 سمنان ایران