کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی زهرا کریمی   

سوابق شغلی
  تدریس دوره های مختلف کامییوتر
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: مرداد 1388
کشور: ایران  شهر:

  نصب شبکه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  برنامه نویس وب
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 شهريور 1387 لیسانس علوم کامپیوتر شهید باهنر کرمان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
ایجاد و مدیریت DataBase
طراحی template برای وب سایت ها
کد نویسی و ماژول نویسی