کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی یاسر کیان   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1388 تير 1391 لیسانس برق-قدرت دانشگاه آزاد واحد دماوند 15.78 دماوند ایران
مهر 1383 شهريور 1385 فوق دیپلم الکتروتکنیک-برق صنعتی آموزشکده دولتی ش بهشتی 15.66 کرج ایران
مهر 1377 فروردين 1380 دیپلم الکتروتکنیک-برق صنعتی هنرستان فنی نمونه دولتی ش صدوقی کرج کرج ایران