کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی وحید عباسعلی خمه   

سوابق شغلی
  کارشناس مالی
شرکت/سازمان: نهاد نیمه دولتی
از تاریخ: مهر 1400     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور مالی نهادهای دولتی
  مدیرمالی
شرکت/سازمان: آریا پرداز رایکا
از تاریخ: خرداد 1400     تا تاریخ: شهريور 1400
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام کلیه امور مالی و مالیاتی - راه اندازی سیستم مالی و ...
  مسئول مالی
شرکت/سازمان: نهاد نیمه دولتی
از تاریخ: دي 1394     تا تاریخ: خرداد 1400
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور مالی - بیمه و مالیات - حقوق و دستمزد - جمعداری اموال - ممیزی اسناد و...
  حسابدار ارشد
شرکت/سازمان: آمیکو یسنا پارس
از تاریخ: آبان 1392     تا تاریخ: بهمن 1394
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: امور مربوط به فروش مویرگی - انبار - گزارشات فصلی - بیمه و مالیات - گزارشات فصی - حقوق و دستمزد - جوابگویی به هیات مالی و مالیاتی و....
  حسابدار
شرکت/سازمان: ساختمانی دبله
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: آبان 1392
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور مالی و بیمه و ثبت اطلاعات و موارد پروژه محور
  کمک حسابدار
شرکت/سازمان: پارس ترانک
از تاریخ: دي 1389     تا تاریخ: مهر 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام امور حسابداری و مالی و فروش-پیگیری مطالبات
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1398 شهريور 1400 فوق لیسانس حسابداری آز 15.30 قزوین ایران
شهريور 1383 مهر 1389 لیسانس مدیریت امور بانکداری آزاد 14 الیگودرز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری