کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی تکتم محمدیان   

سوابق شغلی
  کارشناس امور مالی
شرکت/سازمان: دارویی کارن مشهد
از تاریخ: آذر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  کارشناس اینترنتی و انفورماتیک
شرکت/سازمان: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مشهد
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: خرداد 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس امور در زمینه ict
شرکت/سازمان: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مشهد
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کارشناس کارگاه کامپیوتر
شرکت/سازمان: دانشگاه علمی کاربردی صنایع و معادن
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 بهمن 1388 لیسانس کامپیوتر مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری