کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی یوسف سیه جانی   

سوابق شغلی
  تکنولوژی ساخت و مونتاژ موتورهای دیزلی
شرکت/سازمان: شرکت تولید کننده موتورهای دیزلی ایران
از تاریخ: شهريور 1374     تا تاریخ: آذر 1395
کشور: ایران  شهر: تبریز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1379 مهر 1383 لیسانس کارشناسی مکانیک ( ساخت تولید) تراکتور ساری تبریز 14 تبریز ایران
مهر 1372 مهر 1374 فوق دیپلم کاردانی در رشته ماشین افزار تبریز 15 تبریز ایران