کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سید سهراب حسینی   

سوابق شغلی
  عضو هیأت مدیره
شرکت/سازمان: انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه آزاد تهران جنوب
از تاریخ: ارديبهشت 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  عضو هیئت مدیره
شرکت/سازمان: گروه بازرگانی کانسار سنگ
از تاریخ: مرداد 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  عضو
شرکت/سازمان: اتاق فکر فعالان و تشکل های معدنی کشور
از تاریخ: مرداد 1390     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر:

  بازرس هیأت مدیره
شرکت/سازمان: اتحادیه حفاران غیر نفتی ایران
از تاریخ: تير 1390     تا تاریخ: تير 1392
کشور: ایران  شهر:

  عضو هیئت مدیره
شرکت/سازمان: گروه بازرگانی حفار یدک
از تاریخ: خرداد 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  نظارت-سد فشافویه
شرکت/سازمان: شرکت پی آب نوین
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر:

  مدیرعامل
شرکت/سازمان: معدن کانسار پویان
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  عضو هیئت مدیره
شرکت/سازمان: مرکز تحقیقات معدنی شهید چمران
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: بهمن 1388
کشور: ایران  شهر:

  اجرا،نظارت
شرکت/سازمان: خط 4 متروی تهران
از تاریخ: دي 1385     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر:

  فروش لوازم کمک آموزشی-تعاونی مصرف
شرکت/سازمان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور
از تاریخ: بهمن 1384     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 دانشجو دکترا مهندسی معدن-مکانیک سنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب ایران
مهر 1390 بهمن 1392 فوق لیسانس مهندسی معدن-استخراج استخراج از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ایران
مهر 1384 بهمن 1388 لیسانس مهندسی معدن-استخراج دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری