کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی شایان رضائیان   

سوابق شغلی
  مدیر کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: شرکت خوش نوشان مشرق زمین
از تاریخ: دي 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: گرگان

  مسئول آزمایشگاه
شرکت/سازمان: شرکت عالیا گلستان
از تاریخ: آبان 1392     تا تاریخ: اسفند 1393
کشور: ایران  شهر: گرگان

  مسئول فنی
شرکت/سازمان: شرکت آب معدنی گلستانه
از تاریخ: تير 1390     تا تاریخ: مرداد 1392
کشور: ایران  شهر: گرگان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 آبان 1395 فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی آزاد واحد آمل 18.30 آمل ایران
مهر 1385 خرداد 1389 لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی آزاد واحد آمل 16.22 آمل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری