کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی میرتوحید سیدرضائی   

سوابق شغلی
  مدیر داخلی
شرکت/سازمان: فضل آذربایجان
از تاریخ: تير 1400     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز

  مدیر تولید
شرکت/سازمان: آذر دنده
از تاریخ: مهر 1399     تا تاریخ: خرداد 1400
کشور: ایران  شهر: تبریز

  مدیر تولید
شرکت/سازمان: یکتا پروفیل ارس
از تاریخ: مهر 1398     تا تاریخ: شهريور 1399
کشور: ایران  شهر: جلفا

  مدیر تولید
شرکت/سازمان: آسیا پاندا چوب ارس
از تاریخ: مرداد 1397     تا تاریخ: شهريور 1398
کشور: ایران  شهر: جلفا

  سرپرست تولید
شرکت/سازمان: ارس خودرو دیزل
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: جلفا

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1399 دانشجو دکترا مدیریت صنعتی_تولید و عملیات تبریز ایران
مهر 1396 شهريور 1398 فوق لیسانس مدیریت صنعتی_تولید تبریز ایران
مهر 1388 خرداد 1391 لیسانس مهندسی مکانیک خودرو ایران
مهر 1386 شهريور 1388 فوق دیپلم مکانیک خودرو ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری