کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی sevil hasan oghli   

سوابق شغلی
  گرافیست
شرکت/سازمان: آرایشی بهداشتی پاویژ
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: آرایشی بهداشتی آوندفر
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: تبلیغات میراث
از تاریخ: اسفند 1389     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: آرایشی بهداشتی کادوس
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان: شرکت ماهیران
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  گرافیست
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران.نوشهر.کرج
توضیحات: به صورت پروژه ای
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1385 بهمن 1387 لیسانس گرافیک کمال الملک نوشهر 17.07 نوشهر ایران
بهمن 1381 بهمن 1383 فوق دیپلم گرافیک قائم زنجان زنجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

انجام کارهای تصویرسازی با کلاژ . اکرلیک. مداد رنگی

همچنین برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی با موضوع عاشورا در سال 85