کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهروز مرادی   

سوابق شغلی
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: کلینیک فوق تخصصی شهید فلاحی- مرکز تحقیقاتی660
از تاریخ: تير 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در قالب خدمت سربازی
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: گروه کنترل دارو و غذا – دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
از تاریخ: اسفند 1388     تا تاریخ: فروردين 1390
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: به عنوان همکار طرح در قالب طرح علمی-پژوهشی
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: گروه کنترل و بهداشت مواد غذایی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
از تاریخ: اسفند 1386     تا تاریخ: ارديبهشت 1388
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: به عنوان همکار طرح در قالب طرح علمی-پژوهشی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 شهريور 1388 فوق لیسانس زیست شناسی سلولی مولکولی (گرایش میکروبیولوژی) آزاد اسلامی 17/5 کرج ایران
مهر 1380 تير 1385 لیسانس زیست شناسی سلولی مولکولی (گرایش میکروبیولوژی) آزاد اسلامی 14/75 واحد کرج ایران
مهر 1373 مرداد 1377 دیپلم علوم تجربی دبیرستان غیر انتفاعی صادق 14/98 کرج ایران