کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مژگان زارعی   

سوابق شغلی
  مدرس زبان فرانسه
شرکت/سازمان: آموزشگاه زبان خارجه ادیب
از تاریخ: تير 1398     تا تاریخ: شهريور 1398
کشور: ایران  شهر:

  مدرس زبان فرانسه
شرکت/سازمان: آموزشگاه زبان خارجه حافظ
از تاریخ: دي 1396     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 شهريور 1396 فوق لیسانس مترجمی زبان فرانسه فردوسی 17.73 مشهد ایران
مهر 1388 تير 1392 لیسانس مترجمی زبان فرانسه الزهرا تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری