کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی عباس محرمی   

سوابق شغلی
  سرپرست hse
شرکت/سازمان: ماشین سازی اراک
از تاریخ: خرداد 1379     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اراک

  کارشناس ایمنی و بهداشت
شرکت/سازمان: واگن پارس اراک
از تاریخ: خرداد 1376     تا تاریخ: خرداد 1379
کشور: ایران  شهر: اراک

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1369 مهر 1371 لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران
مهر 1366 مهر 1368 فوق دیپلم بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری