کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی هادی محمدی   

سوابق شغلی
  همکارامتحانات
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: خرداد 1389     تا تاریخ: بهمن 1389
کشور: ایران  شهر: زنجان
توضیحات: همکاری در برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور وکنکور سراسری
  پژوهشگر
شرکت/سازمان: جهاد دانشگاهی زنجان
از تاریخ: دي 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زنجان

  کارشناس امور اجتماعی
شرکت/سازمان: استانداری
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: بهمن 1388
کشور: ایران  شهر: زنجان
توضیحات: کارشناس پروژه ای ستاد صیانت از حقوق شهروندان وامنیت عمومی
  تحلیل نتایج spss
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاداسلامی ابهر
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: مرداد 1387
کشور: ایران  شهر: ابهر
توضیحات: به عنوان تحلیگر نرم افزار spssبااستاد جمیعت شناسی سرکار خانم کرمی
  پزوهشگرواحدپژوهش
شرکت/سازمان: صداوسیما
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زنجان

  مأمورآمار گیری
شرکت/سازمان: مسکن وشهر سازی
از تاریخ: دي 1386     تا تاریخ: دي 1386
کشور: ایران  شهر: زنجان

  مدیریت پایان نامه ها
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زنجان
توضیحات: مشاوره ،مدیریت ،مشارکت،وانجام مراحل مختلف نظیر (spssو...)پایان نامه های دانشجویی کارشناسی وارشدعلوم اجتماعی وسایر رشته های مرتبط
  مأمورسرشماری
شرکت/سازمان: مدیریت وبرنامه ریزی سابق
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: آبان 1385
کشور: ایران  شهر: زنجان

  تدریس غیررسمی
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: دي 1383     تا تاریخ: بهمن 1388
کشور: ایران  شهر: زنجان
توضیحات: تدریس دروس (اقتصاد،امار مقدماتی،آمار در علوم دوره کارشناسی)وتدریس دروسکارشناسی ارشد(جمعیت شناسی،نظریه 1-2،آمار پیشرفته،روش تحقیق1-2درحین تحصیل)
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1389 فوق لیسانس پزوهش علوم اجتماعی آزاد 17.5 زنجان ایران
مهر 1383 شهريور 1387 لیسانس علوم اجتماعی پیام نور ابهر 17.5 ابهر ایران
مهر 1380 خرداد 1382 دیپلم دیپلم 14.5 زنجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

                                                        بسمه تعالی                                         /1389

رزمه

مدیریت محترم سایت نوفا

باسلام واحترام

احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند. اینجانب هادی محمدی دارای مدرک کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش(پژوهشگری)بامعدل کل 30/17 وموضوع پایان نامه(بررسی عوامل موثربرگسترش صنعت توریسم دراستان زنجان)،پنج ترم ازهشت ترم کارشناسی بطور متناوب جزمعدل الف،ب،ج دانشگاه پیام نور ابهر انتخاب شدم . فارغ التحصیل کارشناسی ارشدپژوهش علوم اجتماعی جزنفرات برتر بامعدل 5/17 وموضوع پایان نامه(بررسی میزان آگاهی شهروندان زنجانی از حقوق شهروندی وعوامل موثر برآن در مناطق مختلف شهر زنجان).

لذانامبرده با فعالیت ها وتوانایی های علمی وتخصصی ...که درذیل به اختصار شرح می گردد.

1-مأمورسرشماری درسال 1385 درفصل پاییزاز اوایل مهر تااواخر آبان باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق

2-همکارطرح (جمع آوری اطلاعات خرید وفروش واجاره زمین واملاک بنگاههای نمونه گیری شده شهر زنجان باسازمان مسکن وشهرسازی زنجان)سال 1386

3-همکاری در تحلیل آماری( نتایج داده های آگاهی های جمعیتی دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر) بااستادجمعیت شناسی سرکار خانم کرمی وکارشناس آمار آقای مصطفوی

4- همکار طرحهای مختلف پژوهشی ونظرسنجی صداوسیما مرکز زنجان ازدوسال پیش تاکنون

5-عضویت عادی وسپس فعال دربسیج دانشگاه پیام نور ابهرازتاریخ 1385تا1387

6-طی کردن دوره سه روزه مهارت های تشکیلاتی سطح 3 دردانشکده پزشکی زنجان 1386

7-عضو تیم قهرمان مسابقات ورزش های همگانی دانشگاههای پیام نوراستان زنجان زمستان1385

8 –نفرچهارم ازشش نفربرنده دوصحرانوردی به مناسبت روزملی خلیج فارس دردانشگاه آزاد ابهر دربین دانشگاه های استان اردیبهشت 86 برگزارشد.

9-عضویت درجمعیت هلال احمر شهرستان زنجان شاخه دانشجویی درگروه:تسکین آلام بشری درسال83-84

10-عضو باشگاه پزوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ازسال88تاکنون

11-مدرک هفتگانه( آی سی دی ال)ازدانش پارسیان

12-تدریس خصوصی: دروس اصول علم  اقتصاد،آمارمقدماتی وآمار در علوم  دوره کارشناسی درحین تحصیل

13-تدریس خصوصی : دروس نظریه های جامعه شناسی (2)،روش تحقیق،جمعیت شناسی ،آمار پیشرفته وجامعه شناسی ادبیات دوره کارشناسی ارشد حین تحصیل

14-همکاروپرسشگر طرح های پژوهشی ونظر سنجی جهاددانشگاهی مرکز زنجان وصداوسیما

15-کارشناس پروژه ای ستادصیانت از حقوق شهروندان وامنیت عمومی استان زنجان ازمهرتااواخربهمن 1388بااداره کل اموراجتماعی استانداری زنجان

16-همکاری در برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور وکنکور سراسری درسال1389

17-مشاوره،مشارکت ومدیریت پایان نامه هاوانجام تجزیه وتحلیل آماری پایان نامه های کارشناسی وارشد

18-کارشناس وسرپرست طرح بروزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی ومعدنی استان زنجان درسال89

نامبرده باعملکرده های فوق آماده همکاری می باشم .

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره همراه :09193415630                                                       باتقدیم امتنان

                                                                                                 هادی محمدی