کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محمد امینی   

سوابق شغلی
  مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی
شرکت/سازمان: شرکت برجک مینو
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تير 1390
کشور: ایران  شهر:

  مجری و مشاور استراتژیک سازمان
شرکت/سازمان: شرکت برجک مینو
از تاریخ: دي 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر:

  مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مدیر امور اجرایی
شرکت/سازمان: شرکت برجک مینو
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: اسفند 1388
کشور: ایران  شهر:

  سرپرست پروژه
شرکت/سازمان: شرکت دشت زهره اصفهان
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر:

  مدیر امور دفتری و طراح ونقشه کش
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: ارديبهشت 1388
کشور: ایران  شهر:

  نماینده تام الاختیار
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: مرداد 1387
کشور: ایران  شهر:

  سرپرست پروژه
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: تير 1385     تا تاریخ: خرداد 1386
کشور: ایران  شهر:

  بازرس پروژه
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: خرداد 1385     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر:

  منشی
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی راه و ساختمان صخره بتون سپاهان
از تاریخ: خرداد 1384     تا تاریخ: خرداد 1385
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
تير 1390 دانشجو بدون محدودیت تربیت مربی کار افرینی متد siyb ایران
آبان 1389 دانشجو فوق لیسانس mba مدیریت ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری