کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی جواد قلیزاده   

سوابق شغلی
  مدیرعامل
شرکت/سازمان: موسسه مطالعاتی تحقیقاتی فراتوسعه کارآفرین
از تاریخ: آذر 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: با همکاری تعدادی از اساتید و مدرسان و متخصصین در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریتی - یصورت پروژه ای - نو در پاسخ به نیازمندیهای مطالعاتی و تحقیقاتی بخش های اقتصادی و کسب و کار در خصوصی و سازمانهای دولتی و تعاونی
  مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: علمی کاربردی و پیام نور و دانشگاه آزاد
از تاریخ: مهر 1380     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: تدریس دروس اقتصاد کلان - اقتصاد خرد- مالیه عمومی- پول ارز و بانکداری- اقتصاد توسعه و مشتری مداری و حقوق مصرف کننده- سیستمهای هزینه یابی نوین و مدیریت و کنترل پروژه و مدیریت منابع انسانی و آشنایی با استانداردهای جهانی ایزو در کیفیت و فرایند و استانداردهای زیست محیطی و آشنایی با سیستمهای بازرسی و نظارت و سیستمهای پشتیبانی و لجستیک و زنجیزه تامین و سیستمهای مدیریت اطلاعات و مربیگری دوره های کار با کامپیوتر ICDL
  مدیر برنامه ریزی پروژه
شرکت/سازمان: موسسه سازندگی فجر- استان فارس
از تاریخ: تير 1377     تا تاریخ: دي 1380
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر روند اجرای پروژه های عمرانی واگذاری به موسسه از طریق برقراری و اخذ گزارشات نوبه ای مستمر و تحلیل و ارزیابی گزارشها و کنترل پیشرفت کارها در کارگاه های مختلف در هر پروژه و کار با نرم افزار پریماورا برای ارزیابی و کنترل پروژه
  مشاور مدیریت
شرکت/سازمان: مجتمع صنعتی شاهد فارس
از تاریخ: دي 1375     تا تاریخ: اسفند 1378
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: مسوولیت اینجانب به عنوان مشاور در دو زمینه بود : 1- طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت آماری و آموزش بازرسهای کنترل کیفیت و مدیران و سرپرستان کارگاه ها و استگاه های کاری در دو بخش تولید و مونتاژ و تدوین مراحل گردآوری داده های آماری تولید و تحلیل کامپیوتری نتایج که کنترل کیفیت آماری مقدمه دستیابی به کنترل کیفیت جامع است. 2- انجام طبقه بندی مشاغل موجود در کارخانه مطابق استانداردهای وزارت کار و مبتنی بر متدولوژی مطالعه کار و کار سنجی و تدوین شرح شغل و شرایط احراز مشاغل برای 140 نفر از پرسنل کارخانه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مرداد 1389 دانشجو دکترا دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه kelantan_malaysia کلانتان مالزی مالزی
مهر 1375 مهر 1379 فوق لیسانس کارشناسی ارشد علوم اقتصادی آزاد شیراز 15.5 شیراز ایران
مهر 1370 مهر 1374 لیسانس کارشناسی مدیریت صنعتی شیراز 16.5 شیراز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
ارائه مقاله های مختلف در همایشهای ملی و سمینارهای استانی و چاپ در نشریات و و مجلات