کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حمید جمالی   

سوابق شغلی
  رییس کارگاه
شرکت/سازمان: مشارکت ساخت
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: وظایف: مدیریت پروژه ساخت مطابق با برنامه زمانبدی ، نقشه‌های اجرایی و بودجه‌بندی ، تهییه و ارائه تخمینی بودجه برای پروژه ساخت ، تهییه و اجرای برنامه های کنترل کیفیت ، تهییه و ارایه جدول های زمانبندی و نحوه پیشرفت کار به کارفرما ، استخدام و نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران و کارگران
  کارشناس دفتر فنی
شرکت/سازمان: مشارکت ساخت
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: عضو دفتر فنی و مسئول فنی بخش طراحی ، نظارت و اجرای سازه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 دي 1387 فوق لیسانس مهندسی و مدیریت ساخت صنعتی امیرکبیر 16.40 تهران ایران
مهر 1381 شهريور 1385 لیسانس عمران/ عمران صنعتی امیرکبیر 14.00 تهران ایران