کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 فوق لیسانس - مهندسی سخت افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی اکبر جلیلوند   

سوابق شغلی
  مدیر منابع انسانی - مدیر عامل
شرکت/سازمان: گروه صنعتی عدالت
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مشاور
شرکت/سازمان: شرکت های گروه سایپا - شستا --
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر منابع انسانی شرکت های گروه مپنا و هرمزال
شرکت/سازمان: گروه مپنا و آلومینیوم المهدی
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  معاونت منابع انسانی و معاونت فروش / مدیریت عامل
شرکت/سازمان: گروه صنعتی تندیس
از تاریخ: فروردين 1379     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: پایا پلاستیک / پویا پلیمر / تندس موکت / تندیس الیاف
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1394 آبان 1396 دکترا مدیریت تهران مرکزی 19.5 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
*سوابق آموزشی : دارای مدرک عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی تخصصی و کمیته داوری کنفرانس های آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران دارای مدرک طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار و امور اجتماعی( عضویت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل ) دارای مدرک مدیریت استراتژیک عملکرد سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی ( نمره 19 از 20) دارای مدرک روشهای ارزیابی عملکرد پرسنل از سازمان مدیریت صنعتی(نمره 19 از 20) دارای مدرک کانون توسعه ارزیابان نیروی انسانی( عضو کمیته عالی جذب ) کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کار و کارگری و روابط کار ( رتبه 1) ( نماینده مدیریت در گروه تندیس )OHSASدارای مدرک ممیزی دارای مدرک تعالی سازمانی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای مدرک مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور دارای مدرک هیئت داوری جایزه تعالی سازمانی ICDLدارای مدارک مشاور در شرکت های: گروه سایپا –گروه ایران خودرو – گروه مپنا - گروه صنعتی شستا - شرکت های تولید لبنیات و بستنی- شرکت های پخش-نساجی oeic گروه نفت و گاز – گروه صنعتی عدالت – مباحث : مدیریت منابع انسانی - رفتار سازمانی-–اصول مدیریت – اصول سرپرستی – بازارشناسی – بازاریابی – چیدمان فروشگاهی و ارتباط سازمانی - تامین وپشتیبانی - اصول و فنون مذاکره *دارای مقالات متعدد و تدریس در شرکتهای : گروه سایپا –گروه ایران خودرو – گروه مپنا - گروه صنعتی شستا - شرکت های تولید لبنیات و بستنی- شرکت های پخش-نساجی–انجمن متخصصین ایران–موسسه تحقیقات صنعتی ایران -موسسه تحقیقات صنعتی مبنا - دانشگاه علمی کار بردی- و عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی تخصصی و کمیته داوری کنفرانس های آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران *آموزش و مشاوره و تدریس : مدیریت استراتژیک – مدیریت منابع اتسانی – شناخت و تدوین برنامه استراتژیک – شناخت و تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی *اخذ لوح تقدیر : -دارای لوح تقدیر از گروه صنعتی تندیس - دارای لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاه -دارای لوح تقدیر از بنیاد شهید استان هرمزگان - دارای لوح تقدیر از گروه صنایع غذایی - دارای لوح تقدیر از گروه عدالت *دارای جایزه تعالی از سازمان تعالی منابع انسانی ایران و اطاق بازرگانی در شاخه های: -بهره وری نیروی انسانی - تعالی نیروی انسانی - کارایی فرایند -بهره وری کل عوامل *عضویت تخصصی : داور برگزیده جایزه تعالی سازمانی ایران و اطاق بازرگانی - عضویت در شبکه هم اندیشی تعالی منابع انسانی -عضویت در انجمن تخصصی منابع انسانی *عضویت درکمیته های (دارای حکم سازمانی ) هیئت اجرایی- تعالی سازمانی – بر نامه ریزی استراتژیک – کمیسیون معاملات ( عضو ثابت )- شورای اطلاع رسانی( رئیس )- کمیته عالی پیشنهاد – کمیسیون سازمان و تشکیلات – شورای نظام پیشنهادات( رئیس )-کمیته وام( رئیس) –کمیته کارانه –کمیته عالی جذب ( رئیس )– کار وخانواده (رئیس)–کمیته عالی منابع انسانی –کمیته استراتژی سازمانی– کمیته عالی آموزش ( رئیس )- کمیته انضباطی( رئیس)-کمیته داوری همکار نمونه * کارهای اجرایی : در گروه مپنا مورد تایید و اجرا گردیده است: ارتقاء سازمانی کارکنان در دو سطح کارشناسان و مدیران گروه مپنا *در گروه تندیس مورد تایید و اجرا گردیده است : -تدوین برنامه استراتژیک (مطالعه وضع موجود - تصویرسازی وضع مطلوب- تحلیل فاصله- بازنگری چشم انداز - تدوین استراتژیها- تدوین برنامه های عملیاتی) -استقرار نظام جامع منابع انسانی:ارزیابی عملکرد – ارتقاء سازمانی پرسنل (مرتبط باواحدهای فروش ) آموزش و توسعه –ارزیابی عملکرد امور کارکنان و بخش فنی و فروش – طرح طبقه بندی مشاغل - تدوین استاندارد های آموزش – کارراهه شغلی – تدوین آزمون های شغلی و استاندارد سازی مشاغل -بازار پردازی – بازاریابی - مهارت سنجی – مربی گری و تجزیه تحلیل مشاغل *در شرکتهای گروه شستا مورد تایید و اجرا گردیده است: -تدوین برنامه استراتژیک (مطالعه وضع موجود - تصویرسازی وضع مطلوب- تحلیل فاصله- بازنگری چشم انداز - تدوین استراتژیها- تدوین برنامه های عملیاتی) -استقرار نظام جامع منابع انسانی (جذب ، بکارگماری، آموزش، نگهداری): انضباط کار– مدیریت ارزیابی عملکرد آبشاری-بازار پردازی – بازاریابی - مهارت سنجی – مربی گری و تجزیه تحلیل مشاغل *درشرکت هرمزآل مورد تایید و اجرا گردیده است : استقرار نظام جامع منابع انسانی (جذب ، بکارگماری، آموزش، نگهداری ) -مدیریت ارزیابی عملکرد – نظام پیشنهادات –ارتقاء سازمانی – ساختار سازمانی –طرح طبقه بندی مشاغل- مدیریت استراتژیک - توسعه آموزش - کاراهه شغلی و استاندارد سازی مشاغل – بازار پردازی – بازاریابی - مهارت سنجی – مربی گری و تجزیه تحلیل مشاغل دستاوردها اهداف گام ها شناخت وضع موجود فرآیندهای مدیریت -شناخت استراتژی¬ها و برنامه¬های عملیاتی اجرا نشده شناخت و دسته بندی مشاغل -تجزیه و تحلیل محیط ناظر بر فرآیندهای مدیریت تحلیل همسویی وضع موجود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با استراتژی های کسب و کار و سایر اسناد بالادستی بررسی فرآیندهای مدیریت مطالعه وضع موجود گزارش بررسی اسناد بالادستی، بهترین تجارب و الگوبرداری ترسیم وضعیت مطلوب فرآیندهای مدیریت تصویرسازی وضعیت مطلوب در زمینه فرآیندهای مدیریت بر اساس چشم انداز ، اسناد بالادستی، الگوبردای و بهترین تجارب تصویرسازی وضع مطلوب تحلیل فاصله وضع موجود و مطلوب در زمینه فرآیندهای مدیریت تجزیه و تحلیل چالش¬ها و پیشرانه های موجود در نیل به وضع مطلوب مقایسه وضع موجود و مطلوب فرآیندهای مدیریت و تحلیل فاصله تحلیل فاصله و شکاف ترسیم چشم¬انداز مطلوب بررسی و بازنگری چشم انداز مصوب بازنگری چشم-انداز منابع انسانی تدوین استراتژی¬های تعیین استراتژی¬ها تدوین استراتژی معرفی برنامه¬های عملیاتی و بهبود تدوین شناسنامه برنامه¬های عملیاتی، خروجی¬های مورد انتظار و ... تدوین برنامه¬های عملیاتی و تهیه شناسنامه برنامه تدوین برنامه¬های عملیاتی